تو که رفتی…

بعدِ تو دنیا دیگه جایی نداره واسه من

بعدِ تو فردا دیگه راهی نداره واسه من

تو که رفتی لاله های توی باغچه مردن

پاسبونا همه عاشقارو از تو شعرا بردن

تو که رفتی , بعدِ تو

زیر بارون
توی ایوون
پیش ناودون
صدای شرشر آب
یا توی بِّر بیابون

توی گرما
لای مرداب
پیش خارا

روزامو سربکنم, دیگه هیچ فرقی نداره واسه من

بعد تو دنیا دیگه جایی نداره واسه من

بعد تو فردا دیگه راهی نداره واسه من

تو که رفتی سبزه ها رو توی عیدا کشتن

شیرینا رفتن و دیگه از تو کوها برنگشتن

تو که رفتی یاد تو رو گونه هام سر خوردن

وقتی رفتی خبرا قاصدکارو از چشامون بردن

بعد تو فردا دیگه راهی نداره واسه من

حتی این صدا دیگه آهی نداره واسه من

بعد تو دنیا دیگه جایی نداره واسه من

بعد تو دنیا دیگه جایی نداره واسه من…
.
..
….
(عرفان بهنیـا-۹۱)
www.miadgahemanoto.blogfa.com

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7125کپی شد!
919
۱۳