آغوش

منو بسپار به آغوشت
هیاهو داره احساسم
دلم درگیرِ چشماتِ
پُر از گرمای آوازم
میون قلبِ آرومت
یه گوشه خونه می سازم
تو آغوشت منو جا کن
که اونجا قلبُ می بازم
بیا اجرا کنیم با هم
یه نُت از بوسهُ آواز
بذار هر روزمون با هم
کنارِ هم بشــــــــه آغاز
یه چتری از ستاره هست
پناهِ شونه مون میشه
همین جایی که ما هستیم
یه روزی خونه مون میشه
میخوام لبهای شیرینت
همیشه مالِ من باشه
میخوام آغوش آرومت
پر از تکرارِ من باشه
میخوام تو آینه چشمات
یه تصویر از خودت باشم
توی نا کوکِ تقدیــــــــــرم
مبخوام هم کوکِ تو باشم
من از تنهایی میترســـــم
نباشی سردُ غمگینـــــــم
واسم آغوشتُ وا کـــــن
تو ای رویای شیرینم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7124کپی شد!
720
۱۱