کابوس

تونیستی وحواس من، همش درگیرکابوسه
خونه بی توبرام تابوت،نفسهام زنگ ناقوسه

تونیستی وبدون تو خیالم از خودم دوره
پریشون توهوای تو، همه دنیا  رو میجوره

بدون توتواین کابوس،دارم هر روزمیمیرم
توخوابی که تواینجایی و دستاتو نمیگیرم

میخوام لمست کنم اما یه چیزی رامومیبنده
یکی انگارتوی آینه به حالم داره میخنده

تواین تنهایی وهق هق،دلم ازدوریت میپوسه
دونه دونه نم اشکام داره عکساتو میبوسه

تو رفتی وغمت اما ازم دست بر نمیداره
گل خشکیده گلدون هنوزاشکامو میشماره

دارم جون میدم ازدوریت،دلم ازغصه میمیره
بیابرگردهمین حالا، یه لحظم واسه من دیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: