حس پشیمونی

احساس پشیمونی ندارم,
وقتی حتی خودمو باور ندارم,
کار به کار هیشکی ندارم,
وقتی حتی چیزی رو باور ندارم.

حکم من صادر شده,
زمانی که مهر باطل شده,
صدای بارون چه کم شده,
شایدم حس من پر درد شده.

احساس پشیمونی ندارم,
زمان من از نفس بریده
قحطی وقت شد چرا؟
چرا روح من تو تنم دریده؟

حکم من این نبود که زمان بمیره
روح زندم تو تنم با غم بمیره
من پشیمون میشم که شاید
مهر باطل روحمو پس بگیره

قانون من این نبود که همه چی بپاشه
حرف مردم شده قانون وقتی فکری نباشه
حق من نه حق تو این نیست
که به حکم مردن هم بگن ایست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/70777کپی شد!
941
۹