ساحل های مرجانی*

توو ساحل های مرجانی/ یه کشتی داره غرق میشه
یه دنیا آرزو رو آب/ یه عالم عشقو اندیشه

دارن پر پر میشن گلها/با رقصی رو کف امواج
همه همراهی کردن تا/ از این دنیا بشن اخراج

تموم آرزوهاشون / ولو شد توو شب عرشه
چی بود از دستشون سُر خورد/ که دریا پر شد از نقشه

چقد(ر) کف کرده این دریا/ می گن باز تشنه خونه
یکی مادر شد و دق کرد/ چقد(ر) حالش پریشونه

چشاش پر می شه از اخبار/ ولی گوشش پی ِ زنگه
هنوز چشمی به در داره/ ولی امّید کم رنگه

کمی اونور تر از دنیا/ یکی سر در گریبونه
بغل کرده غریبیشو/ دلش تنگه واسه خونه

به جای مادرش حالا/ توو آغوشش یه الواره
مگه چی بوده تو رویاش/ که اونو کرده آواره

با هر موجی که رد می شه/ یه رویا هم تلف می شه
دیگه بی حس شدن دستاش/ با چی داره طرف می شه؟

یه قایق توو افق پیداس/ میگه فردا قرنطینَه س
سرش رو زیر آب کرده/ آخه اون مقصدش گینَه س**

*من فقط در اخبار شنیدم که قایق مهاجران غیر قانونی در نزدیکی های استرالیا غرق شد. شاید نام یکی از آنها را بدانم. شاید پسر هفده ساله ای باشد که مادرش را می شناسم
** طبق آخرین قانون مهاجرت کشور استرالیا ، تمامی مهاجران غیر قانونی که از راه دریا قصد ورود به این کشور را داشته باشند به پاپوا گینه نو منتقل خواهند شد.
مرداد ۹۲

https://www.academytaraneh.com/70759کپی شد!
982
۵۰