فقط نگاه می کنم

فقط نگاه می کنم
شاید بخوای چیزی بگی
اما چشاتو بستی از
این غصه ها و خستگی
فقط نگاه می کنم
تو هم نگاه می کنی ؟
نگو غریبه ای برام
که اشتباه می کنی
کنار خاطرات تو
من و سکوت و ماه و شب
ای کاش می شد زندگی
دوباره بر گرده عقب
همون روزای با تو که
پیش منم می خندیدی
چیزی نمی گفتی ولی
شب گریم و می فهمیدی
فقط نگاه می کنم
گاهی سلام می کنی
گاهی می گی برو ولی
بازم صدام می کنی
من غصه هام تکراریه
بیا و تکرارم نباش
منو واسه خودم بخواه
به زور اسرارم نباش

از این نویسنده بیشتر بخوانید: