موسیقی راک

همش رو تکرار
موسیقیه راک
پر شده نفرت
مغز و دل آک

حس راهی
صدای تبدار
دعای مادر
شده طلبکار!

تاریکی شب
خوابای وحشی
فرقی نداره
تو این حواشی

خاطره ای نیست
جای تو خالیست
عشقای ناجور
نمره های بیست!

مارای سمی
جوون توی غار
اون جا اسیره
خدا نگهدار!

https://www.academytaraneh.com/7045کپی شد!
1319
۱۳