چراغ قرمز…

این ترانه رُ با ضرباهنگ تند بخونین…
۴، ۳،۲، ۱ چراغ، قرمز / ۴، ۳،۲، ۱ کلاچ، ترمز / یکی اسفند توو دستشه یکی گل رز
دستی که همیشه بویِ گل می‌ده / میاد جلو وُ کنارِ آیینه / عکسش توو نیم‌رخِ چپِ ماشینه
توو ترافیک با چشای ۳پیچش / باز نقابِ خنده‌شُ می‌پوشه / دود اسفندشُ به تو می‌فْروشه
درگیر آرامشِ چشاشی / مستِ بویِ رز و اسفندی تو/ بی‌اراده هی می‌خندی تو
کنده از هرچیزی که دورته / ۴، ۳،۲، ۱ چراغ، سبزه / یکی داد می‌زنه گاری‌چی چته!
تویِ اگزوز آروغِ تِیکافه / دهن شخصِ ثالث صافِ صافه / مادرتم نشسته توو خونه / با میله آیندَتُ می‌بافه
یه شالگردنی که دور تو خفه‌س/ یادگارِ نسل مادرته از / هر طرف کشیده شه بازم نفس / توو اتوبانِ گلوی تو یه طرفه‌س
دستی بکش بکش بکش دستتُ از دستی بکش بکش بکش از دستش بکش بکش بکش
اینجا خیابونا دستی می‌کشن / جنونِ سرعتِ تو ترمز می‌گیره / زبون تو طعمِ کُرّه بز می‌گیره! / شخصِ ثالث توو بیمه حل می‌شه/ اوضاع زندگیت فَشَل می‌شه
جوونیت توو صندوقْ عقب، دوف دوفه / همش به فکر کندن از این و اونی / یکی پیداش می‌شه تو رُ می‌روفه
اینجا خیابونا همیشه یه طرفه‌س / اتوبان گلوت همیشه‌هاش خفه‌س / واسه سگ‌دو زدن کم می‌آد نفس
دستی بکش بکش بکش بکش دست از جوونیت بکش بکش بکش از دستش بکش بکش بکش…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/70248کپی شد!
1289
۲۶