واژه بی تو کم دارم

هم شونه زندگدیم
هم نفس لحظه هام
نزار تنها بمونم
سیاهه روز و حالم
از تو یه نیم نگاهم
واسه دلم کافیه
میدونی کم نذاشتم
خداییش بی انصافیه
دلتنگیامو بی تو
با بغض هم میزنم
سردم ولی هنوزم
از تو قلم میزنم
تو قاب روی دیوار
سرده نگاهت انگار
نباشی من میمیرم
حرفامو پس میگیرم
هم خونه ی قدیمی
هم واژه ی ترانه م
میدونی بر نگردی
سیاهه روزگارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: