رفتنت یادمه

من از عاشقی رفتنت یادمه
همون روز آخر که بغضم شکست
تو بی اعتنا از دلم رد شدی
چرا گریه هام دست و پاتو نبست
من از پشت یر دیدمت بی وفا
خداحافظی کردنت سخت بود ؟
یکی وقتی رفتی برات اشک ریخت
یکی وقتی بودی چه خوش بخت بود
می خوای ؟ خیس بارون بشم تا بیای
بیای چترتو وا کنی رو سرم
تو ابرا رو از رو سرم پس کنی
من از ذهن ناپاک مردم برم

شهریور ۹۱

https://www.academytaraneh.com/6982کپی شد!
1024
۱۰