رفتنت یادمه

من از عاشقی رفتنت یادمه
همون روز آخر که بغضم شکست
تو بی اعتنا از دلم رد شدی
چرا گریه هام دست و پاتو نبست
من از پشت یر دیدمت بی وفا
خداحافظی کردنت سخت بود ؟
یکی وقتی رفتی برات اشک ریخت
یکی وقتی بودی چه خوش بخت بود
می خوای ؟ خیس بارون بشم تا بیای
بیای چترتو وا کنی رو سرم
تو ابرا رو از رو سرم پس کنی
من از ذهن ناپاک مردم برم

شهریور ۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید: