سخت نیست

حتی اگه سخته با این جهان خوو کن
حکم جهان پیکه تو حکم دل روو کن
تو این همه ساحر با عشق جادو کن
باور کن حرفامو تا قله راهی نیست

با خنده ای آروم رد شو از این اندوه
با استقامت باش اینه مرامه کوه
از جسم بی رویا رد شو رو بال روح
دریا مگه تنگه این فکر ماهی نیست

با اینکه این دنیا رو دوشت آواره
از آسمون هر شب دلشوره میباره
دستای اقیانوس موجاشو کم داره
گاهی بجای عشق انگار پناهی نیست

باید از این کابوس بی گریه برگردی
اونوقته که میشه عنوان کنی مردی
سخت نیست میدونم تو اشتباه کردی
بی پنجره انگار تصویر ماهی نیست

زخمیای تو سینت از جنس مجنونه
لیلا همین جاها با گریه میخونه
ویسش دیگه انگار با اون نمیمونه
بی تو واسه لیلا هیچ تکیه گاهی نیست

رستم شو و بازم هفت خانو باور کن
بین تو و دنیات چشماتو داور کن
سخته ولی میشه این دیو و پرپر کن
فردوسی ام دیگه توو بند شاهی نیست

سخت نیست پروازت اوجو فقط بشناس
شانسترو ایروزا نسپار تو دست تاس
مرد نبردی تو میدونه تو اینجاس
اهل حقیقت باش دنیا که واهی نیست

https://www.academytaraneh.com/6978کپی شد!
877
۹