بی راهه

تو دنیایی که غمگینه نمی شه بی ریا خندید

نه میشه زندگی داد و نه میشه زندگی بخشید

******

یه دنیا بغض و دلتنگی پشت این خنده پنهونه

بهارو از خودم روندم همه فصلام زمستونه

******
یه کاری کن بهاری شم که لبخند رو لبام باشه

من از دنیا بریدم تا تو قلبم اسم تو جاشه

******
گره از گونه هام واکن بذار تا خنده برگرده

نمی دونی که دلتنگی با احساسم چیکار کرده

******
من از بارون فرار کردم توهم،هم حس بارونی

بازم از دنیا جا موندم شکست خوردم به آسونی

https://www.academytaraneh.com/69607کپی شد!
828
۳۵