بازی۲

بازی۲
توی زندگی سوختم و ساختم
توی این بازی به دست تو باختم
نمیدونم از کیو و کجا شروع شد
نمیدونم کی این بازی تموم شد
تموم دنیا شده قصه رستم و سهراب
دنیای روشن شده عذاب و سراب
بره در لباس گرگ و گرگ در لباس بره
می گم چی شده میگه قصه رو از بَهره
دلم می گیره وقتی می بینم
همه زیر مشکلات می میرن و می بینم
یکی می خوابه درآغوش گشنگی
یکی تموم دنیاش میشه نعمت زندگی
دنیا پر شده از بازی قدرت و ثروت
جای آدمای خوب کجاست دنیای بی مروت
شاید خواب کودک بشه بی بمب و موشک
تموم رویاهاش میشه رنگارنگ بی شک
از زندگی خستم درا رو بستم و شکستم
به تماشای بازی آدما گوشه ای نشستم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/69408کپی شد!
1041
۱۶