اشتباه محض!

هنوزم باز به یاد اون روزا
غمگین و بی تابم/
چی شد با تو میموندم
چی داری می دی جوابم ؟!!/
برای اون سلاما که دادی
به هرکی راحت…/
یا هر حرفی زدی بدون من
هی وقت وبی وقت…../
می خوام، احساس تو
آسوده تر باشه همون باشه../
کسی که خواستی و
قصه ها حرفت از اون باشه/
به روی شونه هام بدون که تو
جایی نزاشتی/
بیا بردار چیزایی
که آوردی جا گذاشتی../
منم حس می کنم
روزامو با یک حس ساده/
آخه دلم دیگه به زندگی
اومده تازه…
آخه دلم دیگه به زندگی اومده تازه…!
آخه دلم دیگه ……….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: