احساس

دیدی احساس ما چی شد ، اسیر واژه ها بودیم
شاید آلوده عشقیم ، شاید احساس آلودیم

به جای سین احساسو ، پای هفت سین می چیدیم
شاید حتی یه وقتایی ، تو خواب هم شعر می دیدیم

توی هر متن زیبایی ، پی قافیه میگشتیم
ولی تو اوج احساسات ، به جای قبلی برگشتیم

یه عمری خط خطی کاشتیم ، توی گلدون شعرامون
ولی از گل جدا بودیم ، حتی توی خیالامون
………………………………………………………………………………..
همیشه حرف قلبا رو ، توی شعرا هدر دادیم
برای قافیه سازی ، به هر چاهی می افتادیم

برای اسب بیداری ، خیالمون رو سُم کردیم
اگه ساکت شدیم الآن ،‌ شاید احساس رو گم کردیم

توی هر فصلی از هرسال ، به شعرا تکیه میکردیم
به دور از چشم این مردم ، یه گوشه گریه میکردیم

شاید چشمای خیس ما ، به احساسات عادت کرد
ولی دستای تقدیر هم ، به شعر ما خیانت کرد
به حس ما ، خیانت کرد ….

دیدی احساس ما چی شد ؟ …….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: