بیــــا

بیا و به چشمای من خیره شو
بیا رد شو از هر چی غیر از منه
که این خونه با دست تو خونه شد
چراغش با چشمای تو روشنه
بیا تا از این اشک خیسم ، بیا
نزار بوسه رویا بشه ، خواب شه
بیا دم دمای سحر شد ، نزار
که شمعای من تا تهش آب شه
اگه تا ابد جای تو ، تو دلم
تهی باشه بد می شه ، بد میشه ، بد
یه طوری شبیهت شدم ، هر کسی
ازم بی تو می بُرّه ، رد می شه رد
بیا شمعو فوت کن ببر کیک تو
چه زیبا شدی امشب عشقم ، گلم
می دونم هنوز خیلی مونده تا مهر
شاید رفتی این جمله موند رو دلم
بیا تا تمومش کنیم غصه رو
نزار خنده های تو رویا بشه
بیا تا همیشه بمون و بزار
دلیلی واسه خنده پیدا بشه
بیا و به چشمای من خیره شو
بیا رد شو از هر چی غیر از منه
اگه موندی تا آخرش عاشقم
اگه رفتی حتما که عیب از منه

————————————

دو تا بیت آخر قافیه نیست ، غیر از منه — عیب از منه
به بزرگیتون ببخشید

از این نویسنده بیشتر بخوانید: