تاوان گناه نکرده….

صدات به گوشم خیلی آشناس، غریبه
تموم حرفات برام رنج و فریبه
از وقتی رفتی بی کسم یاری ندارم
همه منو خوشحال میبینن از توُ میسوزم، این عجیبه!!!
تموم شب واسم مثل یه کابوس میمونه
بلبل دلم تا صبح از غم و ماتم میخونه
تو از من دوری ای فرشته، غمیگنه حالم
مثل یک پرنده تو اوج پرواز، شکسته بالم
تو خطا کردی من میگم ببخشم
تو میگی کافیه؛ بس کن خیلی خستم؟؟؟!!!!
دلم آتیش گرفته,دیگه طاقت ندارم
من همه وجودم خزونه،بهاری ندارم
بیا پیشم بشین نوازشم کن
دارم از دست میرم، یکم آرومم کن
اگه ترکم کنی؛ بری؛ دیوونه میشم
میزنم به دل دریا ،غرق میشم
بیا قایقم شو نجاتم بده؛ مهربونم
دیگه خسته شدم نایی ندارم،لبه گورم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: