یادم نرفته

یادم نمیره عاشقت هستم
یادم نرفته عاشقم بودی
از قلب دیوونم که غم داره
هرگز نمیری تو به این زودی

معتاد چشمای توأم شاید
گیج و خرابم آخر هفته
تزریق کردن عشقُ توو جونم
دیوونگی توو خون من رفته

گفتم بری از خونه شاید من
یادم بره عشقت رو، آدم شم
یا تو بری راحت شی از دستم
یا من برم تا از سرت کم شم

امّا نمیشه، ساده بودم من
آدم مگه بی عشق هم میشه
عشق یه آدم مانع اون نیست
زیبایی این حس به پاکیشه

از وقتی رفتی نیستم خونه
دنبالتم هرروزِ هر هفته
تزریق کردن عشقُ توو جونم
دیوونگی توو خون من رفته

یادم نرفته عاشقم بودی
یادت نره من عاشقت هستم
برگرد، ما قولی به هم دادیم
پاش هستم و این عهدُ نشکستم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: