قسمت نبود

رویای من همپای من هم قدم روزای من
با فکر من به عشق من در کوچه ها قدم بزن
قلب منو تو دست بگیر دست منو محکم بگیر
تو آسمونم پر بزن عشقتو از دلم نگیر
رویای من زیبای من هم دم لحظه های من
تورو قسم به جون من به سینه ام دست رد نزن
اگه بری اگه نشی قسمت من درد می کشم
بدون تو از زندگی دل می کنم دست می کشم
خونه ی من قلب تو بود تقدیر تورو ازمن ربود
عیبی نداره عشق من به دل می گم قسمت نبود

https://www.academytaraneh.com/68842کپی شد!
886
۲۱