کینه

چه شب هایی پره دردم

ندارم حتی یک همدم

تمام خاطرات و من

دوباره دورشون کردم

ولی تو تو همون شب ها

دسِت تو دستِ اون گیره

شریک امشبت کیه

جوونه یا بازم پیره

پرم از کینه ی چشمات ، از اون چشمای هر جاییت 

از اون طرز نگاه تو ، از اون حرفای تکراریت 

چه شب هایی به یاد تو

رفیق من ، عرق میشه

ولی تو توی آغوشش

تنت غرق عرق میشه

به عکس تو میشه خیره

چشام صبحا که وا می شه

ولی چشمای تو هر صبح

به دستمزدت روی میزه

پرم از کینه ی چشمات ، از اون چشمای هرجاییت 

از اون طرز نگاه تو ، از اون حرفای تکراریت 

چه شب هایی تو آغوشم

تو رو بازم میارم کم

یه بغض لعنتی میاد

دلم پر می شه از ماتم

ولی تو تو همون شب ها

یکی دیگه برات ماهه

دلت درگیر رویاشه

داری با اون می ری کافه

پرم از کینه ی چشمات ، از اون چشمای هرجاییت 

از اون طرز نگاه تو ، از اون حرفای تکراریت 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6880کپی شد!
815
۳۷