کلید

از این خواب پریشانی بلند شو

از این فکر به هم پیچیده درخواب

از این رویای خاموش پر از شک

از این بغض پر از اندوه مهتاب

کلید این طلسم در دست تو هست

بجوی آینه ای در ظلمت پست

به فکر سر پناهی باش در آوار

به فکر تیشه ای در کوچه ی یار

به فکر آخرین شعر حماسی

که فرهاد بوسه زد بر دست دلدار

به فکر خستگی ی ِ پیر ِ کهنه

به فکر عاشقی مانده سر کار

کلید این طلسم در دست تو هست

بجوی آینه ای در ظلمت پست

۲۸/۲/۸۷ پایان

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6876کپی شد!
776
۵