منفیِ من مثبتِ اون

منفیِ من مثبتِ اون منفیِ هرچی خاطره

مثبتِ بغض بی کسیم مثبتِ اونکه بهتره

اونکه تورو ازم گرفت اونکه به آرزوش رسید

مثبتِ تو که رفت و رفت دلواپسیهامو ندید

چی شدکه رفتی بی خبرچی شد که بی وفا شدی

کی داره میبره تورواینجوری بی حیا شدی

کیبود کی اومد جای من چرا منو دک میکنی

کی تورو ازدلم گرفت جز من به کی فک میکنی

حتی خیالتم نبود ما مالِ هم بودیم یه روز

خودت میدونی واسه هم توفال هم بودیم یه روز

هیچکی واست من نمیشه هیچکی نمی میره برات

هیچکسی بعد رفتنت عزا نمی گیره برات

https://www.academytaraneh.com/68644کپی شد!
974
۵۹