دلم میخواد

دلم میخواد چشاتو از
نگاه بارون بگیرم
وقتی تو گریه میکنی
واسه تو اسون بمیرم
فقط بشین کنار من
همین یه دنیا خواهشه
فکر نکنم تو قلب تو
این همه غصه جا بشه
دلم میخواد یادت نره
چیا گذشته بینمون
بزار که از یاد نبریم
چجور گذشت جوونیمون
عمریه اینه ها دارن
ترس مارو نشون میدن
مردم این حوالی هم
شکستنو خوب بلدن
اشکای تو نمیتونه
غصه هاتو کمتر کنه
بزار که این هم زبونی
حاله تورو وبهتر کنه
دلم میخوادچشای تو
زندونیه گریه نشه
غمای پنهون دلت
روی سرت سایه نشه

https://www.academytaraneh.com/68556کپی شد!
950
۱۵