پرچم

(پرچم)

دست شب به پرچمت نمی رسه افقو ببین که نورانی شده
ازتو دنیارو تماشا میکنم دنیاروببین چه ایرانی شده

فصل هاروبا تومیشه زنده دید روتنت نقش غرورو زندگی
تا به اوج آسمونا میشه رفت وقت سجده برتو خاک بندگی

رو به هرسمتی دلم درگیرتوست ازهوای تو به بودن میرسم
محورویای تومیشم روز وشب شکل تصویر تومیشم توخودم

وقتی اسم تورو فریاد میزنم یه جهان زمزمه همراه منه
هرطرف لاله سرخی زیرخاک داره با من تورو فریاد میزنه

دست شب به پرچمت نمی رسه افقو ببین که نورانی شده
ازتو دنیا رو تماشا میکنم دنیاروببین چه ایرانی شده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/68233کپی شد!
837
۹