آلوده

براساس یک ملودی خاص ذهنی

تو گوشم چیا زمزمه میکنی ، که دل تسلیم حرفای تو میشه
توی چشمات چی رو مهمون کردی ، که دریا رنگ چشمای تو میشه
که دریا رنگ چشمای تو میشه

بگو شب رو چه جور تسخیر کردی ، که شب درگیر رویای تو میشم
تو تصویرم تو مثل ماه میشی ، منم محو تماشای تو میشم
دارم تسلیم چشمای تو میشم

تو بودی علت شب گریه هامو ، دلیل و منطق دیوونگیهام
پی رد قدمهای تو میرم ، پی تصویری از آلودگیهام

به رنگ سرخی لبهای ساحل ، به رنگ بوسه های سرد بارون
قسم به ناز چشمای عزیزت ، شدم دیوونه عشق تو آسون
شدم آلوده احساس بارون
……………………………………………………………………………
ببین حتی شنهای روی ساحل ، تو سرخی مثل لبهای تو میشن
ببین که آسمون – ماه و ستاره ، تو شب تصویر چشمای تو میشن
دارن درگیر احساس تو میشن

بگو شب رو چه جور تسخیر کردی ، که شب درگیر رویای تو میشم
توی چشمات چی رو داری عزیزم ، که از ناز نگاهت سیر نمیشم
دارم آلوده عشق تو میشم

ببین سهم منو از این علاقه ، همیشه تحت تاثیر تو بودم
آره آلودگی تعریف من شد ، از اون روزا که درگیر تو بودم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: