( دل اگه میگه صبورم ,خود فریبی میکنه )


 

دل اگه میگه صبورم ,خود فریبی میکنه

آخه دل, باهمه احساسِ غریبی میکنه

تجربه گفته بهش ,نصیب تو درد و غمه

واسه این بوده, که حسِ بی نصیبی میکنه

دل اگه گفته نمیخواد ,همصدا ی تو باشه

واسه این بوده که ,احساسِ عجیبی میکنه

میدونه رفتن تو ,مردنِ دل ، یا که شکست

دست این زمونه بود که نانجیبی میکنه

حالا دل ,میگه صبورم !  ولی باورت نشه

صبر گریه هاش تمومه ! …ناشکیبی میکنه

اگه دل پای سکوت نشسته , چمپاته زده

خود شو باد میزنه  دل ، که ” لهیبی” میکنه

آره سوخته دل من , فکر خودت باش عزیزم

گرچه قلب تو داره  ، فکرِ رقیبی میکنه

فرزانه شیدا ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ / یکشنبه


fsheida

 

https://www.academytaraneh.com/6781کپی شد!
1194
۱۱