شاید قسمته!!!

شناسنامه ی خاطرات منو
فقط اسم تو معتبر میکنه
من اونم که با این همه دلخوری
هنوزم داره با تو سر میکنه!

یه احساس بی پرده و خاکیم
تو این ماجرا سادگیم بی حده
به جرات بگم حرف ناگفتمو
واسم لحظه های نبودت بده!

بدون تو بی ارزشه زندگی
یه وقتایی ام غرق بی تابیه
کنارم نباشی تموم شبام
تا صب پرسه گی توی بیخوابیه!

نمیخوام منو بی نیازم کنی
من حتی به این فاصله راضیم
چه شبهایی که با خیالات تو
دچار جنون هوسبازیم!!!

چی میشد یه کاری میکردی که من
بفهمم که دلواپسیم بیخوده
یه وقتایی باید تظاهر کنم
که ناراحتم تا بگی چی شده!

شاید قسمته! سرنوشت منم
کنار نبودت رقم میخوره
یا یه اشتباهم که تو زندگیت
با دستای سردت قلم میخوره!

https://www.academytaraneh.com/67653کپی شد!
1331
۵۱