نامه

گرد و خاکو از رو نامت با چشام پاک می کنم
حرفای آخرتو واسه زخم دل خستم می خونم
کاش می شد به جای نامت لحظه ی آخر عمرم
گرمی دستاتو داشتم که بگم برات می میرم
یادته نوشته بودی که دیگه میخوای بری
می خوای اون چشای نازو همیشه ازم بگیری
اشک خشکیده رو نامه جمله های عاشقونه
پس چرا گذاشتی رفتی،رفتی تو با صد بهونه
توی نامه گفته بودی که دیگه تنهام گذاشتی
گفتی با صدای گیتار دیگه یادم نمی افتی
توی نامه خواسته بودی تو رو از یاد ببرم
ولی هیچوقت ندونستی من که بی تو می میرم
بگو آخه من چه جوری ببرم تگاتو از یاد
آخه چشمای تو بودش عاشقیو یاد من داد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/67559کپی شد!
795
۴