مثه من….

مثه من کسی نیس گرفتاره تو
مثه من کسی نیس خرابش کنی
دلش و بگیری و زخمی کنی
تا این حد بتونی عذابش کنی
قسم خوردم از گل بهت کم نگم
تا ثابت کنم خیلی دوست دارم
من اونقدر می خوامت که اندازش و
محاله بتونم برات بشمرم
تو میدونی عشق نقطه ضعف منه
با حرف جدایی شکنجم میدی
منم که دلم رو به تو باختمو
تو چیزی نداری تا از دس بدی
تو تنها کسی هستی تو زندگیم
که میخوام همه جوره فتحم کنی
میتونی بهشت و ببخشی به من
یا دنیارو واسم جهنم کنی

من عاشقم عاشق
خیلی عجیبه این؟؟؟
مجنون و باور کن
لیلاترین شیرین

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6707کپی شد!
973
۱۶