دلنوشته های تکراری!

پرم از حس وحال خستگیو
غرق این دلنوشته های تکراری
بی آرزو عبوری ممکن نیست
حبسم تو لحظه های تلخ، اجباری!

مرز خروج از خیالات تو کجاست؟
من تا کجا به این طلسم پابندم؟
کارم رسیده به جایی که بی دلیل
با خودم هی بلند بلند میخندم!

تو بیخودی ناجی ترانه نشو
منو به طوفان واژه ها نسپار
درگیر دغدغه ایی شبیه افسوسه
صرف این هستی فلاکت بار!

تو صادقانه رو دلتنگیای من
یه خط قرمز تب دار میکشی
راضی به این سقوطم نمیشیو هنوز
احساس لعنتیمو به اقرار میکشی!

من تو تردد این لحظه ها گمم
تو آسوده تر به زمان معرفی شدی
موندم با باوری درگیر اضطراب
غرق عذاب این تنشای بیخودی!!!!

https://www.academytaraneh.com/66675کپی شد!
976
۱۹