شاپرکا

شاپرکا
شاپرکا بیاین بیاین تو چشم من نگا کنین
شاپرکا بیاین منو از غصه ها رها کنین
شاپرکا شاپرکا بیاین کنارم بشینین
شاپرکا بیاین غمارو توی چشمام ببینین
شاپرکا من چشم انتظار یکی ام
شاپرکا منتظر فصل بهار یکی ام
شاپرکا خاطر من پر شده از عطرتنش
می شمرم ثانیه ها را واسه وقت دیدنش
شاپرکا قلبمو آذین زده با عکس رخش
شاپرکا هیچ کسی رو من نمیخوام غیر خودش
شاپرکا شاپرکا برین برام دعا کنین
شاپرکا شاپرکا برین اونو صدا کنین
شاپرکا بهش بگین دوسش دارم
بهش بگین پاشو روچشمام میذارم
شاپرکا بهش بگین از نرگس مست چشاش
شاپرکا بهش بگین ازمیون دوتا لباش
شاپرکا کاشکی فقط یه بار منو نگا کنه
شاپرکا کاشکی بیاد اسم منو صدا کنه
شاپرکا شاپرکا ناز نگاشو دوس دارم
شاپرکا شاپرکا سوز صداشو دوس دارم
شاپرکا کاشکی منو شریک غمهاش بکنه
شاپرکا کاشکی منوعروس فرداش بکنه
شاپرکا پر بزنین برین خونه ش سر بزنین
راهی کشورش بشین به منزلش سر بزنین
شاپرکا شاپرکا قاصد عشق من بشین
برین کنارش بشینین از غصه های من بگین
شاپرکا بهش بگین من بخدا دیوونه شم
شاپرکا بهش بگین مست می میخونه شم
شاپرکا من میدونم که اون کنارم نمیاد
شاپرکا عیادت دل بیمارم نمیاد
علی صمدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6617کپی شد!
787
۱۶