امشب آغاز بهانست

امشب آغاز بهانست

یه غزل بازی تازه

یه گلایه از تو وعشق

تا ترانه ای بسازه

بازم امشب بغض قلبم

داره میشکنه صدامو

کاشکی این نم نم اشکام

بشوره زخم چشامو

انگاری دوای دردن

اشکای سرد شبونه

تنها مرحم واسه زخمن

گریه های عاشقونه

امشب انگار داغ داغم

از تب نبودن تو

نزار عادی شه واسه من

طعم دل سوزوندن تو

https://www.academytaraneh.com/6603کپی شد!
951
۳۹