خونه تکونی

ترانه: خونه تکونی
۲۸ اسفند ۱۳۹۱

عطر بی تو بودنتو، باید که جاری بکنم
روتن پاییزی خود، ابر بهاری بکنم
باید که پاکش بکنم، غبارتو روی دلم
خونه تکونی بکنم، غم رو از اینجا ببرم
فضای خونه رو این بار ، پر اقاقی میکنم
حس تنهایی رو اینجا،حالی به حالی میکنم
متن این قابهای عکسو، از عکست خالی میزارم
جاش گل همیشه عاشق، پره شقایق میکارم
باید که نصبش بکنم، رو دره این قلب خستم
تابلوی دردست تعمیر، تا بگم بازهم که هستم
توی بازی زمونه ، دیگه بازیچه نمیشم
الکی دل نمی بندم، یاره بی ریشه نمیشم

https://www.academytaraneh.com/65983کپی شد!
747
۲