راه برگشت

اسیر چشای کی شد قلب تو میبینی اسیر غمه قلب من
هم آغوش غم میشم از دست تو بیا و توگوشم یه حرفی بزن

یه حرفی بزن تا که باور کنم نذار قلب من جایی وابسته شه
بذار حس کنم دست گرم تورو نذار راه برگشتنم بسته شه

به جز من کی پای غم تو نشست کی از اشک چشمای تو پیرشد
کی بود که گذشت از دل وعشق تو کی از بوسه روی لبات سیر شد

تو دستای کی قلبت آروم گرفت کی اسم منو با هوس خاک کرد
بگو کی گرفت جامو تو قلب تو همه عشقمو از دلت پاک کرد
…………………………………………………………………………………………………………………………
دیگه عطر تو رفته از این اتاق خیانت نکن به دلی که شکست
واسم رد پاهای تو گم شده بگو عشق تو به دل کی نشست

بگو داره میره دلت پیش کی بگو که دلت واسه کی تنگ شد
داری میری تا بی تو تنها بشم آره عشق من قلب تو سنگ شد

به جز من کی پای غم تو نشست کی از اشک چشمای تو پیر شد
کی بود که گذشت از دل وعشق تو کی از بوسه روی لبات سیر شد

به چشمای کی خیره میشه چشات بگو اشک چشماتو کی پاک کرد
بگو کی گرفت جامو تو قلب تو همه خاطرات منو خاک کرد

https://www.academytaraneh.com/65865کپی شد!
624
۲