جهان بینی

جهان بینی!

خواننده : ابی (ابراهیم حامدی)

آلبوم : حس تنهایی

___

تِم آوای کلیسا

وهمِ نجواهای بودا

وِرد معبدای هندو

جرأت انکار خدا !

.

خط مبهمِ کتیبه

باغ های سبز بابِل

کاخ های تخت جمشید

ناله های ویولن سِل

.

فکر فلسفه فریبی

هنر و تاریخ و عرفان

بازی تولد و مرگ

احتمالِ صفرِ امکان

 

به دنیا اومدم تا عاشقت باشم / به دنیا اومدم تا عاشقت باشم

.

مکث کن آقای تاریخ!

قدرت و شهرت و ثروت

امپراطوریِ تزویر

محنت و لعنت و وحشت

.

من جهان بینی ندارم

من الفبای جدیدم

من فقط عشق_فقط تو

من به آرامش رسیدم

.

قرنها میان و میرن

یه چرا بدون پاسخ !

من و تو هزار سال بعد

عشق،زندگی،تناسخ

.

به دنیا اومدم تا عاشقت باشم / به دنیا اومدم تا عاشقت باشم

.

دانلود فایل صوتی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: