گل انار

گه نیای سراغم
دلم می شه دیوونه
غمم تموم نمی شه
توغربت زمونه

واسه رسیدن تو
گلای باغچه واشد
وجودخسته من
ازغم توچه تاشد

واسه تموم عالم
توخورشیدی توماهی
توسرزمین عشقم
فقط توپادشاهی

دلم به یادعشقت
می تپه توی سینه
می خوام بگم که آره
عشق حقیقی اینه

بدون توچه تنهام
این سرزمین غریبه
بذاربه توبگم که
چشات چقدرنجیبه

مثل گل اناری
دوست دارم همیشه
دادمی زنم دوباره
هیچی چشات نمی شه

وقتی که بارون میاد
دلم می شه بهاری
دلم خزونی شده
بایدیه روزبباری

شعرای دفترمن
پرازغم وفریب
توقصه های مردم
غریبه ام غریبه

یه بهت جاودانی
توقاموس نگامه
خسته ترین ترانه
توغربت صدامه

بیاوباورم کن
نگوکه دیگه دیره
این عاشق غریبه
برای تومی میره

نه خنده ای.نه حرفی
نه خونه ای.نه جایی
نه پرزدن.نه خوندن
خسته شدم کجایی؟!

این ترانه توسط آقایان سام و شهرام در کاست رقص مهتاب اجرا شده است.

https://www.academytaraneh.com/65392کپی شد!
980
۱۲