کاش!

صرفا برای دوست قدیمی که توجهش رو از ترانه هام و خودم گرفته و من ناراحتم!

کاش با نگاه تو میشد
ترانه هامو رنگی کرد
تموم دنیامو پر از
حسی به این قشنگی کرد!

کاشکی دلم لحظه هاشو
با تو به آخر میرسوند
بدون از احساس تو بود
اگر که عاشقانه خوند!

منو تو و ستاره و
شبی که انتها نداشت
کاشکی میشد حقیقتو
حسرتی بر جا نمیزاشت!

یا که تمام عمر من
قد تماشای تو بود
قصه ی ما سر نمیرفت
به زیر این سقف کبود!

چی میشد از تو رویاهام
رنگ حقیقت میگرفت
خیال ترسوی منم
یه ذره جرات میگرفت!

شب میره و منو سکوت
صبور دردای همیم
بدون هیچ واهمه ایی
به قلب یادت میزنیم……………..!

https://www.academytaraneh.com/65085کپی شد!
1003
۱۷