حسرت

کاش می شد بشنوم صدای خنده های تو
کاش می شد بشنوم آواز نغمه های تو

کاش می شد سر کنم با ناز تو
چشم باشم لحظه پرواز تو

کاش می شد سرنوشت تقدیر دیگر می نوشت
لحظه های زندگی را با تو از سر می نوشت

کاش می شد خط کشید و رفت تا مرز سکوت
کاش می شد سد کشید بر لحظه ی تلخ سقوط

کاش می رفت سایه کابوس مرگ
عشق می ماند و تو رنگین کمانی هفت رنگ

کاش می ماندی و این دل را به دریا می زدی
از ثریا تا سحر آهنگ فردا می زدی

کاش روزها با تو آغاز می شدن
آرزوهای دلم با تو دمساز می شدن

کاش هر شب با طلوعت می شکست
کاش می شد از غم امروز رست

کاش عمرم با تو می شد ماندنی
کاش شعرم با تو می شد خواندنی

کاش بودی و امیدم با تو بود
همنشین این دلم حسرت نبود

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/64576کپی شد!
908
۱۲