آخرین جمله

منو تو از همین راهیم چقدر رفتیم و برگشتیم
تموم هفته رو کُشتیم حالا فکر شب هشتیم
گذاشتیم پای احساسی که بی تابی رو میاره
می خوایم ساده بشیم اما گذشته ها نمی ذاره

من امیدم بهت امروز زیاده چقدر این مرز دلتنگی بریده
تموم آرزوهایی که داشتیم به مرز آخرین جمله رسیده

هنوز می ترسم از روزی که پیدا شی توی خوابم
نمی فهمی نمی دونی منم مثل تو ایستادم
منم از دار ِ این دنیا یه ترکش توی چشمامه
نمی فهمی نمی دونی منم مثل تو دل دادم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6441کپی شد!
957
۲۰