یک خرداد

بازم فصل بهارو بازم اول خرداد
تو این روز لعنتی ،یه اتفاقی رخ داد
گذشتش از منو ، من، شکستم توی دستاش
دل خسته نفهمید دروغه همه حرفاش
نفهمیده یه حسی،وجود منو لرزوند
نخواستم که بدونه، نگاش دنیامو ترسوند
برید و رفت خیلی آسون توی روز یک خرداد
دیگه جون نداره اشکام اون منو ساده به باد داد
بعد چن سال هنوز، یک خرداد ، پر غصه م
دیگه برنگرد عزیزم من تو آخرای قصه م
پیرهن مشکی به تن موند ریشم از متر گذشت
سالگرد دل بریدن یک خرداد به تقویم نشست
برید و رفت خیلی آسون توی روز یک خرداد
دیگه جون نداره اشکام اون منو ساده به باد داد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/64309کپی شد!
930
۶