چرا برگردم؟

تو با دنیای خودت درگیری
من به دنیای خودم خو کردم
توی این کوچه ازم برگشتی
من چرا به زندگیت برگردم؟

هی از این شاخه به اون شاخه شدی
هر جا رفتیم به یکی دل دادی
من چرا پیشت بمونم وقتی
تو به این پرسه زدن معتادی

همه شهر رو پریشونت کن
من به بی تو بودنم مینازم
روی این خونه ی ویرونه یه روز
همه زندگیمو میسازم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/64238کپی شد!
1163
۴۰