ثانیه ها

قسمت ابتدا ( کند تر )

ثانیه هارو میشمرم – تا تو بمونی با دلم
تا عشق آخرم بشی – آروم بگیره این دلم
ثانیه هارو میشمرم – چشای من به ساعته( ه = کسره ! )
هر ثانیه که میگذره – برام مثل یه ساعته( ه = کسره ! )

قسمت قبل از اوج (ریتم وارد کار شده)

دلتنگی و دوری تو – هر لحظه خوارم میکنه
نبود نت کنار من – آشفته حالم میکنه
تو نیستی و بدون تو – آیینه شد غمخوار من
به هر طرف رو میکنم – تورو میبینم با خودم (قافیه تنگ و شاعر به جفنگ آمده !)

قسمت اوج ( ریتم + ترنس)

دردامو پنهون میکنم – تا باعث زجرت نشم
از دور میبینم تو رو – هر لحظه عاشق تر بشم
چشمای من به دست تو – دست رد به سینه ی من
تاریک و سرد زندگیم – با زم شکستته این دلم

https://www.academytaraneh.com/6405کپی شد!
807
۳۹