رد پای تو

تو دلتنگیام رد پای تو اء

تو داری خودت رو کنار می کشی

هنوز با خیال تو من زنده ام

تو داری همین حسو هم می کشی

کدوم جاده از من گرفت دستتو

که تو رفتی و گم شدی تو غبار

کجا موندی با کی به شب می رسی

به کی دل سپردی تو این گیر و دار

تو کابوس تکراری هر شبم

تو با اون غریبه قدم می زنی

دیگه من غریبم برای چشات

داری اسمتو روی اون می زنی

به هر خاطره از تو که می رسم

چشامو می بندم تصور کنم

هنوز پیشمی دست تو دستای من

نمی خوام چشامو دیگه وا کنم

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/63762کپی شد!
786
۹