یه روز میاد…..

رنگ لبهاتو میبینم، نگومظلومی ،‌میدونم!!
نگو کاری کن عزیزم، میدونی ،نمیتونم…
ببین دست و پامو بستن…..
قفل قلبمو شکستن….
چشامو خودم میبندم
وگرنه اونم میبستن…
بده دستاتو عزیزم..
بیا پرت شیم سمت رویا…
بیا بشکنیم سکوتو…
آبی باشیم مث دریا
بیا تا شاید تو خیالا
بشه که تنها نباشیم
شایدم ی روز بیاد که
ما ی حقی داشته باشیم
شایدم ی روز بیاد که بهمون نگن ضعیفه
ی روزی میاد میبینی پشت مردا چه نحیفه…
ی روزی میاد میبینی ،تن شاعرزیر خاکه
دیگه هیچ زنی نمیره دنبال مردی که پاکه
ی روزی میاد میبینی،همه ی قلبا ی رنگن
همه پاکه پاکه پاکن،اون روزا چقد قشنگن…

https://www.academytaraneh.com/6368کپی شد!
1415
۵۰