تمومش کن

کمک کن جدایی رو باور کنم
بذار فاصله تا ته خط بره
بذار دیدنت باز کمتر بشه
که این نشئگی از سرم بپره

کمک کن بتونم صبوری کنم
بشه از ته دل فراموش شی
بذار زندگی تو مسیرش بره
تا با اون که باید هم آغوش شی

تو شاید نمیدونی اما هنوز
ازین پیش من بودنت دلخورم
تو با من به دلمردگی میرسی
ببین من از احساس مردن پرم

همینجا تمومش کن و دور شو
همینجور که داری قدم میزنی
تو معلومه بامن پر از غربتی
ببین! با منی حرف کم میزنی

من این خاطرات و ورق میزنم
تو این خاطراتو فراموش کن
بذار آخر قصمون خوب شه
به این آخرین خواهشم گوش کن

کمک کن جدایی رو باور کنم
بذار فاصله تا ته خط بره
بذار دیدنت باز کمتر بشه
که این نشئگی از سرم بپره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/63420کپی شد!
1912
۸۵