چادر مادر

فریاد اینخاک بر گوش کر ها لالای مادر          

در خواب دیدم در باد پریشان گیسوی مادر

چشمان پر اشک خیره نگاهم به تاریک شب

سایه به سایه در جست و جوی چادر مادر

بغضی شکسته هم چون صدایم تیک تاک ساعت

شعر می شم از درد در خانه ای امن آغوش مادر

آسوده مردن زیر درفشش بی یار و یاور

چی ماند از من من بی نشانم بی نام مادر

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6322کپی شد!
964
۹