این روز ها…

اینروزا توی خیالو توی خواب
میبینم که با تو پرسه میزنم
تو با چشمات منو جادو میکنی
من به لبهای تو بوسه میزنم
این روزا چشمای بستمو فقط
به هوای دیدنت وا میکنم
لحظه لحظه توخودم گم میشمو
تو وجودم تو رو پیدا میکنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/62776کپی شد!
755
۷