مهم نیست

مهم نیست اگه حالّو روزم بده مهم نیست اگه قلبه من غم کده س
مهم نیست اگه بارونی شد چشام اگه دستای من یه کم نم زده س
مهم اینه که من تو رو دوست دارم
مهم نیست اگه با منو بی منی مهم نیست اگه میکنی دل،ازم
مهم نیست اگه بین دوست و رفیق بهم میگی که خارمو از خزم
مهم اینه که من تو رو دوست دارم
مهم نیست اگه،بی خیالم،شبا می زاری رو هم چشمای ناز تو
مهم نیست اگه به یه فردغریب میگی درداتو غصه و راز تو
مهم اینه که من تو رو دوست دارم
مهم نیست اگه تو داری میری و من از رفتنت گیجم و دلخورم
بعدُاین همه واژه ی نازنین منم عاشقانه ازت می بّرم
مهم اینه که من ازت دلخورم!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/62512کپی شد!
1110
۱۲