عروسک خیمه شب

“با احترام به ساحت بلند هنر بزرگ و اصیل خیمه شب بازی ایران، و پوزش به خاطر این تشبیه”

برای کودکانی که عروسک در آغوش در آتش جنگ و کینه های شیطانی میسوزند

عروسک خیمه شبی
با دس می چرخونن تو رو
از چن تا بند آویزونی
چه خوب می رقصونن تو رو
به مچ دسات ، یه نخه
به مچ پاهات، یه نخه
اجازه حتی نداری
بگی چی خوبه چی اخه
میگن برو ، باید بری
میگن بمون ، باید نری
از نقش خوب و بد به هم
یه عمره که مسافری
یه روز میگن قاتل بشی
یه روز میخوان عاقل بشی
اگه که بازی نکنی
می زارنت کنار تو رو
اونقده تا باطل بشی
بیچاره تو، تو زندگی
گرمی خوابو ، ندیدی
غوطه وری توی سراب
معنی آبو ،ندیدی
بیچاره زندگی برات
فقط یه جور بازی بوده
گریه و لبخندت فقط
یه جور خیالسازی بوده
عروسک خیمه شبی
با دس می چرخونن تو رو
از چن تا بند آویزونی
چه خوب می رقصونن تو رو
به مچ دسات یه نخه
به مچ پاهات یه نخه
اجازه حتی نداری
بگی چی خوبه چی اخه
آذرماه۱۳۸۶

https://www.academytaraneh.com/62383کپی شد!
1164
۳۰