حرف دل/حرف زبون

میشه رو صورتم هاشور بزنید؟

آخه اینورش کبوده الکی

نمیدونم چراخوردم به زمین

(اشکامو پاک میکنم یواشکی)

…………………………………

میشه زودتر کارتون تموم بشه

آخه شوهرم مریضه طفلکی

تا هنوز شب نشده باید برم

(مرده شوره هر چی مردِ تریاکی)

………………………………………….

چه سوالی میکنین معلومه که!

زن و مرد مساوین نه متکی

خدا آدمارو آزاد آفرید

(آفرین ببین به این غرور آبکی)

………………………..

با اجازتون ببخشید که زنم

نمی تو نم آخه فریاد بزنم

……………………..

آره معلومه حقیقتو میگم

ما مسلمونیم دروغ از ما جداس

میگم هر چی که جوابشو بخواین

(اما اون گوشی که بشنوه کجاس؟)

…………………………….

آره راضیم ازین شغل شریف

روزی ما کارگرام دست خداس

مشکل زیادی نیس میگذرونیم

(نون حسرت داریم و یه کاسه ماس)

…………………………….

آره من سواد دارم با یه لیسانس

کار گری که دیگه مدرک نمیخواس

نه مهم نیس نونمون که در میاد

(یه کلام پارتی نداشتیم ما خلاص)

…………………………

با اجازتون ببخشید که زنم

نمی تو نم آخه فریاد بزنم

…………………………

نه خدا رو شکر که مشکل نداریم

همه جا امنه برای خانوما

میریم و میایم و خوب و راحتیم

(آره با این همه مرد گرگ نما)

………………………………….

نه سوالی ندارم از روءسا

این همه زمان گذاشتن واسه ما

واسه اینه بهترین جاس وطنم

(چی آوردین سرمون لعنتیا)

………………………

نه پیامی ندارم مرسی خانوم

خیلی زحمت کشیدین واسه ماها

به سلامت ممنون از مصاحبه

(من میرم به سمت مشت و لگدا)

…………………………..

با اجازتون ببخشید که زنم

نمی تو نم آخه فریاد بزنم

۹۱/۵/۲۷

…………………………………………………………………..

دوستان عزیز برداشت آزاد

هر گونه نقد و نظر آزاد

“هر چه می خواهد دل تنگت بگو”

https://www.academytaraneh.com/6203کپی شد!
1800
۱۱۶